Lucca, ofwel de ontwikkelingen van mijn spel

 

Het wordt eens tijd om voorzichtig eens wat bericht door te geven over de ontwikkeling van mij eigen ontworpen spel, genaamd Lucca. Natuurlijk ben ik wel zo nuchter om te beseffen dat het nog om een poging gaat om iets speelbaars te maken, maar het is misschien toch wel leuk om eens iets te vertellen over de gang van zaken tot nu toe.

  1. Lucca, anno nu: Wat is Lucca voor een spel ? Lucca is een strategisch bordspel voor twee tot vier personen met een abstrakte onderbouw en een fijnzinnige thematische laag eroverheen.
    Lucca is een stad in de Italiaanse streek Toscane, een rijk en groen gebied. In de Renaissance bepaalden de Florentijnen, en dan met name de familie van de Medici, het gezicht van heel Italië en misschien wel heel Europa. De stadsstaat Lucca, gunstig gelegen nabij de Middelandse Zee (ten westen van Florence) weigerde zich bij de macht der Medici neer te leggen, en om dat duidelijk te maken bouwde zij een stevige en ook nu nog indrukwekkende stadsmuur om haar gebied. Dankzij de vruchtbaarheid van het gebied, de nabijheid van de Middellandse Zee en de aanwezigheid van veel pelgrims (Lucca ligt aan de pelgrimsroute naar Rome) wist de stad eeuwenlang te floreren, totdat Napoleon Bonaparte rond 1800 roet in het eten gooide en de macht in Lucca overnam.
    Het bordspel Lucca speelt zich af in de 16e eeuw: de spelers zijn bestuurders die proberen zoveel mogelijk invloed te krijgen in de stad, waarbij aan het eind van het spel, als de Paus een bijzonder bezoek brengt aan de stad, de meest invloedrijke speler wordt aangewezen als de nieuwe regent van Lucca. Om invloed te krijgen maakt elke speler gebruik van drie personages, die tot zijn beschikking staan en die zich op basis van een aktiepuntsysteem door de stad kunnen verplaatsen: de Edele, die kostbaar in het bewegen is maar de invloed van anderen in de bezochte stadsdelen vermindert en de invloed van de eigen kleur verhoogt. De Heraut, die door propaganda en nieuws alleen maar invloed uit kan oefenen in eigen of neutrale stadsdelen, en dat voor een redelijke prijs. En de Intrigant, een nare stoker, niet populair in eigen gebied doch evenmin in de gebieden van anderen, maar wel voordelig: gebruik hem wijs!
    Na een aantal ronden komt er een belangrijke pelgrim in de stad, tijd dus voor een tussenronde met aan het eind een score-opmaak. In de tussenronde misbruiken de spelers de invloed van de anderen om de pelgrim door de stad voort bewegen. Op de plaats waar de belangrijke pelgrim tot stilstand komt wordt een monument opgericht, hetgeen meer invloed geeft op de stadsdelen die zicht hebben op een (of meer) monument(en).
    In de stadsmuren zijn een achttal soldatenregimenten gelegerd. Controle over een regiment levert meer zegepunten op, doch geeft ook voordeel wanneer vijandelijke speelfiguren elkaar ontmoeten en in duel raken: een regiment kan ingezet worden om het duel over te nemen wanneer grote schade dreigt voor een speler.
  2. Lucca, de ontwikkeling: het is wel leuk om hier eens aan te geven hoe een spelidee als dit zich in de loop van een jaar ontwikkelt en soms een totaal andere vorm aanneemt. Hier zal ik een volgende keer over schrijven. Wordt vervolgd dus.........