De Spellenhoek Recensies Links Wie zijn wij?


Uitgever:Alea (Ravensburger)
Auteur: Reinhard Staupe
Aantal spelers:2 tot 5
Speelduur 45-75 minuten
Vanaf 8 jaar

Review door Frank

De Spellenhoek bedankt Ravensburger voor het ter beschikking stellen van een recensie-exemplaar!

Edel, Stein & Reich


De beoordeling (kies een onderwerp):
BEKORINGSFAKTOR:
SPELMATERIAAL:
BEGINNERS?:
GEVORDERDEN?:
SPELPLEZIER KORTE TERMIJN:
SPELPLEZIER LANGE TERMIJN:
STRATEGIE/GELUK:
TOTAAL

 

Ga naar dit spel op Spellink.nl

Bestel Edelstein und reich nu op Bol.com

Edel, Stein & Reich draait in zijn geheel om kleine, fonkelende edelsteentjes in vier kleuren (rood, geel, groen en blauw, in aflopende volgorde minder geld waard), die de spelers gedurende het spel uitdagend voor zich neerleggen. Bepalend voor de eindoverwinning is echter niet het aantal edelsteentjes wat men bezit, maar de hoeveelheid geld die voortkomt uit het juiste handelen met de edelstenen.
Elke speler krijgt aan het begin van een gemeenschappelijke beurt (bij vier spelers volgt na zeven beurten een waardering, na weer zeven beurten weer een waardering, en na weer zeven beurten een slotwaardering) een edelsteenkaart, met daarop afgebeeld een zeker aantal edelstenen (bijv. twee groene en een gele) en een geldbedrag (bijv. 5 miljoen). Verder ligt er in het midden van het speelveld een stapel gebeurteniskaarten, waarvan er één open ligt. Deze gebeurteniskaarten hebben voor de speler die deze trekt meestal een gunstig effekt, en wel direkt of bij de waardering.


Net als bij het welbekende Take 5 (maar ook bijv. bij FBI of Adel Verplicht) is het de bedoeling dat de spelers tegelijkertijd een gedekte kaart op tafel neerleggen. Deze kaart kan één van de volgende akties bevatten: 1. edelstenen nemen, 2. gebeurteniskaart nemen en 3. geld nemen. Als de speler kiest voor aktie 1, dan mag hij de edelstenen, die corresponderen met de voor zich liggende edelsteenkaart, uit de algemene voorraad nemen en bij zijn eigen voorraad leggen. Als de speler kiest voor aktie 2., dan mag hij of de openliggende of de gesloten gebeurteniskaart tot zich nemen. Als de speler ten slotte kiest voor aktie 3., dan mag hij het geld, dat correspondeert met het aangegeven bedrag op de edelsteenkaart, uit de algemene voorraad nemen en in zijn eigen voorraad leggen. Dit klinkt niet bepaald boeiend, maar nu komt het leuke: als slechts één speler voor bijv. aktie 1 heeft gekozen, dan mag hij deze aktie zonder probleem uitvoeren. Als twee spelers voor dezelfde aktie hebben gekozen, dan moeten zij met hun edelstenen tegen elkaar opbieden (de winnende bieder mag de gekozen aktie uitvoeren, de verliezende bieder krijgt de door de winnende bieder geboden edelstenen toebedeeld). Als drie of meer spelers voor dezelfde aktie hebben gekozen, dan gaat de betreffende aktie gewoonweg niet meer door.
Bij de drie waarderingen krijgt alleen de speler(s) met de meeste edelstenen in een kleur een geldprijs, waarbij er dus een geldprijs te verdienen valt voor alle vier de kleuren. Verder vallen er nog extra pegels te verdienen met de bewaarde gebeurteniskaarten, die een positief effekt kunnen hebben op de eigen voorraad edelstenen (of een negatief effekt op de voorraad edelstenen van de tegenspelers). De waarderingscertificaten zijn een apart soort gebeurteniskaarten, waarbij net als bij de edelstenen de speler met de meeste certificaten een aparte geldprijs krijgen; voordeel is wel dat in geval van meerdere spelers met de meeste certificaten, al deze spelers de volle hoofdprijs krijgen, i.t.t. de edelstenen, waar de hoofdpijs in dat geval onderling verdeeld moet worden.

Mijn worp =
-----------------------------
Eindworp =

Edel, Stein & Reich biedt volop amusement, met name door het feit dat men tegelijkertijd de gekozen aktie bekend maakt en vervolgens deze aktie zomaar wel, zomaar niet, of na een biedronde tegen een tegenspeler mag uitvoeren. Natuurlijk is het in zekere mate mogelijk om de akties van de tegenspelers te voorspellen, maar vaak zijn de uitkomsten toch onverwacht. De ware strategieliefhebber zal dit gemis om goed grip te krijgen op het spelverloop als hinderlijk ervaren, maar een speler die gezelligheid en interaktie het belangrijkst vindt moet zeker een kijkje nemen bij Edel, Stein & Reich.
Verder staat er enige tekst op de gebeurteniskaarten, wat gezien de Duitstaligheid ervan door sommigen als belemmerend ervaren zou kunnen worden. Overigens is er op de Alea-website een Nederlandstalige handleiding te vinden van dit spel.

Onze aanraders

  1. Ticket to Ride Europe
  2. Escape Room The Game spel
  3. Patchwork
  4. 30 Seconds Nederlandse editie
  5. Dominion Kaartspel
  6. Catan Basisspel
  7. Codenames
  8. De Legenden van Andor
  9. Puerto Rico
  10. Camel Up