De Spellenhoek

die Fugger

Liefhebbers van dit spel houden ook van

Review door Frank (mei 2005)

Die Fugger

De beoordeling: **BEKORINGSFAKTOR: 4 SPELMATERIAAL: 4 BEGINNERS?: ** 4 **GEVORDERDEN?: ** 4 **SPELPLEZIER KORTE TERMIJN: ** 5 SPELPLEZIER LANGE TERMIJN: 4 STRATEGIE/GELUK: 5


TOTAAL 4***

[Ga naar dit spel op Spellink.nl](http: //www.spellink.nl/index.php?spel_id=1017)

Die Fugger is een kaartspelletje met een handelskarakter, van de hand van niemand minder dan Klaus-Jurgen Wrede, de auteur van Carcassonne. De spelers zijn handelaars die hun handelswaar tegen zo gunstig mogelijke prijzen trachten te verkopen. Er zijn van elk soort handelswaar 9 kaarten, waarvan twee kaarten met een koninklijke zegel. De soorten handelswaar zijn: koper, linnen, specerijen, wijn en juwelen. Naast de 9x5=45 handelswaarkaarten zijn er nog 4 koopliedenkaarten, die gemengd worden tussen de handelskaarten. Het speelbord wordt gevormd door negen kaarten met daarop de getallen 1 t/m 9: deze worden in een cirkel op volgorde neergelegd. Elke handelswaar heeft een corresponderend tellerkaartje, welke allemaal bij de waarde 5 worden neergelegd.

De spelers krijgen vier kaarten uitgedeeld en een fiktieve medespeler, genaamd Jacob de Rijke, krijgt 2 handelswaarkaarten toebedeeld, die open worden neergelegd. De spelers kunnen nu, wanneer zij aan de beurt zijn, of 1 handelswaarkaart trekken van de gesloten trekstapel, of 1 kaart open voor zich neerleggen (in de eerste twee ronden mag de speler ook 1 kaart gedekt neerleggen, als investering voor de eindtelling). Zodra er vijf kaarten van één soort op tafel liggen (inclusief de kaarten van Jacob de Rijke) dan stopt de ronde. Het tellerkaartje van de 3 soorten handelswaar, die het meest op tafel voorkomen, wordt kloksgewijs een aantal vakjes, dat gelijk is aan het aantal neergelegde kaartjes van de betreffende handelswaar, verplaatst. De andere handelswaren dalen 1 vakje in waarde. Vervolgens noteert elke speler de som van de waarden van zijn handelswaarkaarten, kijkende naar de tellerkaartjes. Een handelswaarkaart met een zegel erop geeft dubbele inkomsten, mits er niet meer dan drie handelswaarkaarten van die soort op tafel liggen. Wanneer men één of meerdere handelswaarkaarten met de afbeelding van een koopman uitspeelt tijdens de ronde, dan mag men aan het eind van de ronde meer kaarten dan de gebruikelijk twee natrekken.

Het spel eindigt zodra één van de spelers de score van 100 bereikt. De punten die de twee verdekt ingezette handelswaarkaarten opbrengen worden genoteerd, zodat niet noodzakelijkerwijs de speler die als eerste de 100 bereikt hoeft te winnen.

**[]Mijn worp = 4

Eindworp = 4 **Die Fugger komt weer uit zo'n verraderlijk klein pakje van de firma Adlung, en is een alleraardigst en vlot wegspelend kaartspelletje. Verwacht geen kaartspel met het karakter van een groot bordspel, zoals Meuterer en Im Auftrags des Konigs, maar gewoon een redelijk recht-toe recht-aan kaart spel met een origineel prijzenrad in het midden van de tafel. De warenkaarten zijn niet al te duidelijk van elkaar te onderscheiden en geven, naast de gebrekkige controle over het spel, enige vermindering van spelplezier. Gezien de lage aanschafprijs een heel aardig spel dus, maar zeker geen topper .