De Spellenhoek

King Arthur kaartspel

Liefhebbers van dit spel houden ook van

Review door Frank (juni 2005)

De Spellenhoek bedankt Ravensburger voor het ter beschikking stellen van een recensie-exemplaar!

King Arthur kaartspel

De beoordeling: **BEKORINGSFAKTOR: 4 SPELMATERIAAL: 5 BEGINNERS?: ** 4 **GEVORDERDEN?: ** 3 **SPELPLEZIER KORTE TERMIJN: ** 4 **SPELPLEZIER LANGE TERMIJN: 3 STRATEGIE/GELUK: ** 3


TOTAAL 4***

[Ga naar dit spel op Spellink.nl](http: //www.spellink.nl/index.php?spel_id=1028)

Arthur heerst over Brittanie. Zijn twaalf ridders van de ronde tafel hebben hem trouw gezworen en afstand gedaan van de wereldlijke verplichtingen teneinde de Heilige Graal te vinden. Gedurende hun lange zoektochten moeten zij hevige gevechten leveren en meeslepende avonturen het hoofd bieden om uiteindelijk roem en eer te behalen.

De ridders bevechten hun tegenstanders met ridderkaarten. Overwonnen tegenstanders worden in de loop van het spel uitgewisseld tegen waardevolle avonturenkaarten. Wie daarbij het succesvolst is, wint het spel.

Dit kaartspel wordt gespeeld met drie soorten kaarten. De eerste soort zijn de ridderkaarten. De ridderkaarten zijn er in drie kleuren (beige, oranje en rood) en hebben de waarde 1 (14 stuks per kleur) of 2 (2 stuks per kleur). Daarnaast bevinden zich tussen de ridderkaarten nog 5 Merlijn-kaarten, die te gebruiken zijn als jokers met waarde 1. De tweede soort kaarten zijn de tegenstanderkaarten , waarvan er 44 stuks in het spel zijn. Deze tegenstanderkaarten zijn er in vier kleuren en kunnen een waarde hebben van 1 t/m 5. De tegenstanderkaarten liggen aanvankelijk op tafel, waarover later meer, en dienen verslagen te worden met behulp van de ridderkaarten: wanneer men bijvoorbeeld drie rode ridderkaarten met een waarde van 4 uitspeelt dan kan men een tegenstander van waarde 4 verslaan en vervolgens op handen nemen. De derde soort kaarten zijn tenslotte de avonturenkaarten, waarvan er 13 in het spel zijn. Deze worden uitgelegd aan de zijkant van het speelveld, en vormen als het ware als een etalage.Elke avonturenkaart geeft een zeker aantal overwinningspunten, maar heeft elk voor zich eigen voorwaarden om gepakt te worden: deze voorwaarden hebben altijd te maken met het inleveren van een zekere combinatie van tegenstanderkaarten.

De ridderkaarten worden geschud en iedere speler trekt er vier. Van een geschudde stapel tegenstanders worden er net zo lang tegenstanderkaarten getrokken tot er van één kleur vier getrokken zijn. Tegenstanderkaarten van één kleur worden in een verticale rijj neergelegd. Het spel wordt beurtelings in de volgorde van de wijzers van de klok gespeeld. Wie aan de beurt is mag de volgende 4 acties uitvoeren, maar wel strikt in chronologische volgorde.

  • Tegenstanderkaarten omdraaien, en wel zo lang tot er van één kleur vier kaarten liggen.
  • Tegenstanderkaarten overwinnen: men mag één tegenstanderkaart verslaan (les: op handen nemen) door de waarde van deze kaart in ridderkaarten van één kleur uit te spelen.
  • Een avonturenkaart trekken: men mag één avonturenkaart trekken, door de combinatie van tegenstanderkaarten uit te spelen (deze moeten dan wel eerst verslagen zijn door de ridders!) die door deze avonturenkaart gevraagd wordt.
  • Een ridderkaart trekken: men mag de hand aanvullen door één ridderkaart van de trekstapel te trekken. Indien men niet de actie 2 en 3 heeft gedaan, dan mag men twee ridderkaarten trekken.

Het spel eindigt direct wanneer de voorlaatste avonturenkaart bemachtigd is, of als de laatste tegenstander verslagen is. De waarden van hun volbrachte avonturenkaarten en op hand zijnde verslagen tegenstanders worden opgeteld. Degene met het hoogste puntentotaal wint dit spel.

De variant met de zegels: elke speler heeft nu ook 5 zegels in één kleur. Wanneer men een tegenstander direct wil verslaan moet de dubbele waarde in ridderkaarten uitspelen; wordt de enkele waarden in ridderkaarten uitgelegd, dan mag de tegenstanderkaart niet op handen worden genomen, maar moet er een zegel in de eigen kleur opgelegd worden. Pas als men nogmaals dezelfde hoeveelheid ridderkaarten uitspeelt mag de tegenstander op handen worden genomen, maar......als alle tegenstanders van één kleur een zegel bevatten, dan mogen de eigenaars van de zegels deze tegenstanderkaarten direct op handen nemen! Deze variant is een stuk tactischer dan het basisspel.

**[]Mijn worp = 4

Eindworp = 4 **Het basisspel is slechts een weliswaar vlot wegspelend, aantrekkelijk ogend kaartspelletje, maar heeft weinig om het lijf: de partijtjes zijn vaak een race om wie het eerst de gunstigst mogelijke riddercombinaties weet te krijgen en stelden mij erg teleur, zeker gezien het feit dat achter dit spel toch een grote spelauteur zit. De zegelvariant krikt het niveau van dit spel enigszins op, maar nog steeds weet King Arthur mij dan niet te bekoren. Een aardig en eenvoudig kaartspel dus, maar meer ook niet.