De Spellenhoek

Puerto Rico bordspel recensie - De Spellenhoek

Liefhebbers van dit spel houden ook van

Review door Frank

Puerto Rico, het kaartspel: ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel4.gif)

Puerto Rico

{align="left"} De beoordeling (kies een onderwerp): [Bekoringsfaktor](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/recensiepuertorico.html#spelthematikal) ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel5.gif) [Handleiding/materialen](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/recensiepuertorico.html#spelmateriaaltikal) ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel5.gif) [Beginners?](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/recensiepuertorico.html#tikalbeginners) ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel5.gif)[ ](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/recensiepuertorico.html#tikalbeginners)[Gevorderden?](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/recensiepuertorico.html#TIKALGEVORDERDEN) ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel6.gif)[ ](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/recensiepuertorico.html#TIKALGEVORDERDEN)[Spelplezier Korte Termijn](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/recensiepuertorico.html#SPELPLEZIERKORTETERMIJN) ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel6.gif) [Spelplezier Lange Termijn](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/recensiepuertorico.html#SPELPLEZIERLANGETERMIJN) ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel6.gif)[ ](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/recensiepuertorico.html#SPELPLEZIERLANGETERMIJN)[Strategie/Geluk](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/recensiepuertorico.html#TIKALSTRATegiegeluk) ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel6.gif)[ ](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/recensiepuertorico.html#TIKALSTRATegiegeluk)[TOTAAL](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/recensiepuertorico.html#totaal)**

[Ga naar dit spel op Spellink.nl](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.spellink.nl/index.php?spel_id=318)

In 1493 ontdekt Christofer Columbo de oostelijke eilanden van de Antillen. En ruim een halve eeuw later maakt Puerto Rico haar eerste bloeitijd door. Door jullie! Welke rol je ook speelt in de Nieuwe Wereld -of het nu goedzoeker of gouverneur is- , jouw handelen heeft slechts één doel: zoveel mogelijk welstand en aanzien te verwerven! Wie bezit de meest vruchtbare plantages ? Wie richt de belangrijkste gebouwen op? Wie wint de meeste zegepunten...?

Oké, het is betrekkelijk simpel allemaal, dus luister goed. Het begint allemaal op je velden, waar je een plantage op poten zet (kolonistenfase), bijvoorbeeld een koffie-plantage*.* Eenmaal per ronde stromen de kolonisten toe, en wel in de burgermeesterfase. Nu kun je een kolonist plaatsen op je koffie-plantage. Kun je nu koffie produceren? Neen, want je moet eerst nog een koffie-branderij bouwen (bouwmeesterfase). Nu kan je eindelijk koffie produceren (opzichtersfase), en deze koffie kun je ofwel verkopen in het handelshuis (handelsfase), waar je geld voor je koffie ontvangt, ofwel verschepen naar de Oude Wereld (kapiteinsfase), waar je zegepunten voor je koffie ontvangt. Geld heb je nodig om steeds grotere gebouwen, met de prachtigste effecten (bijv. een opslagplaats, of een werf om meer goederen zoals koffie en tabak te kunnen verschepen), te kunnen bouwen. En zegepunten heb je gewoonweg nodig om het spel te kunnen winnen. O ja, de speelronden verlopen zeer sociaal en interaktief: de startspeler kiest een rol uit de volgende keuzes: kolonist, burgermeester, bouwmeester, opzichter, handelaar, kapitein of goudzoeker. Vervolgens voert iedereen beurtelings de aktie uit die vast zit aan de door de startspeler gekozen rol, met dien verstande dat degene die de rol koos (in dat geval de startspeler) een extra voordeel krijgt die bij die rol hoort. Wanneer een dergelijk rondje is gedaan, dan mag de speler links van de startspeler een rol kiezen, waarna alles weer loopt zoals hierboven beschreven. Als iedereen een rol heeft gekozen, dan gaan alle rollen terug naar het midden en wordt de speler links van de startspeler de nieuwe startspeler, waarna alles weer opnieuw begint.

**[]BEKORINGSFAKTOR: *![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel5.gif) ***Een historisch plaatje op een lichtbruine, niet al te grote doos, die redelijk zwaar aanvoelt. Net als bij Goa staat er een tekst achterop de doos die eerder iets zegt over geschiedenis dan over het spel zelf. Speelduur: 90-150 minuten ? Dat drukt mogelijk zwaar op een aankoop.

**[]SPELMATERIAAL: *![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel5.gif) ***Bij openen van de doos valt de veelheid aan materialen op. De spelerbordjes en het centrale spelbord zijn helder gedrukt en stevig. De goederenstukjes zijn goed van elkaar te onderscheiden. Er staat veel tekst op de gebouwenfiches, hetgeen zeker problematisch is wanneer je het ondersteboven moet lezen; een overzichtskaartje had handig geweest (en dat heb ik ook gemaakt in Microsoft Word, klik HIER om het te downloaden). De kolonisten-stukjes zijn erg klein en dus wat priegelig. Verder petje af voor de hoeveelheid speelmaterialen in deze redelijk kleine doos.

**[]BEGINNERS?: ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel5.gif) **De veelheid aan spelmaterialen en de drukte op de speeltafel zullen beginnende Puert Rico-spelers afschrikken, maar wees gerust, er zit een verrassend vanzelfsprekende flow in het spel. Laat je leiden door een (wat) ervarener speler.

GEVORDERDEN?: ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel6.gif) Er lopen zoveel strategische lijnen door elkaar dat de juiste strategie zelfs voor een ervaren speler moeilijk te onderscheiden is, en dat is nu net wat de ervaren speler trekt in dit spel.

**SPELPLEZIER KORTE TERMIJN[]: ** ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel6.gif) Puerto Rico is een ontzettend sociaal en interaktief spel, ook als je niet aan de beurt bent ben je bezig. Het is dus door het bijzondere spelmechanisme met de rollen niet een spel waarbij je een uur op je beurt zit te wachten en ondertussen de vaatwasser hebt kunnen vullen.

**SPELPLEZIER LANGE TERMIJN: ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel6.gif) **Zie Gevorderden, zoveel strategische lijnen.....

**STRATEGIE/GELUK: ** ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel6.gif) De enige geluksfaktor in het spel is het geluk dat de andere spelers jou aanbieden, wanneer ze het perfekte rollenkaartje voor jou hebben laten liggen, en daarvoor nog eens goed voorbereidend werk met hun eigen rollen hebben gedaan.

**[]Mijn worp = ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel6.gif) Arno's worp= ![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel5.gif)

Eindworp =** **![](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.de-spellenhoek.nl/images/dobbel6.gif) **

Puerto Rico heeft een storm veroorzaakt in spellenland, en als je de spelbeoordelingssites langsgaat dan zie je dat dit spel overal unaniem lovende kritieken krijgt. Ook ik moet hierin meegaan. De grote kracht van Puerto Rico is dat het op het eerste gezicht door de vele speelmaterialen erg ingewikkeld lijkt, maar na twee beurten alles direkt op zijn plaats valt(ook voor weinig doorgewinterde spelers): een gekozen rol geeft de aktieve speler voordeel, maar alle andere spelers hebben er ook mee te maken. Zo is er continu bedrijvigheid en gezelligheid aan tafel. Taktisch is het vooral belangrijk om zoveel mogelijk profijt te halen uit de rollen die door anderen gekozen zijn. Het is een uitermate knap spel met allerlei kleine mechaniekjes die als één geoliede machine een bijzonder aangename spelervaring opleveren. Alvorens af te sluiten met de opmerking dat dit een topspel is wil ik echter graag nog even enkele kritische noten plaatsen. In dit spel moet veel gelezen worden, en dan met name bij de aanschaf van gebouwen. Op elk klein gebouwentegeltje staat een tekstje met een effekt, en het is omslachtig om deze teksten in de eerste potjes (ondersteboven) door te moeten lezen. Ook zou de tekst-rijkheid van het spel sommige spelers kunnen verafschuwen. Tot slot: ik heb Puerto Rico vaak gespeeld, ik heb verloren, ik heb gewonnen. Nog steeds niet ben ik achter een winnende strategie. Is dit spel zo briljant dat deze winnende strategie moeilijk te vinden is ? Of is er geen winnende strategie, en bepaalt het "lot" wie er wint ? Ik heb nog geen speler ontmoet die altijd maar wint of verliest met dit spel! Vooralsnog ga ik er maar vanuit Puerto Rico briljant is.

**[]Puerto Rico, het kaartspel ([ga naar dit spel op Spellink.nl](http: //web.archive.org/web/20060206234928/http: //www.spellink.nl/index.php?spel_id=529)): ** van dezelfde auteur ligt nu "Puerto Rico, het kaartspel" in de winkels. Het is bedoeld voor 2 tot 4 spelers en duurt een klein uur. Zoals gezegd, het gaat hier om een kaartspel, en het is dan ook vreemd dat het spel in een knoepert van een doos zit en een knoepert van een prijs kent (tegen de 18 euro). Het moet gezegd worden, dit spel speelt lekker weg en origineel is wel dat de gebouwenkaarten multifunctioneel inzetbaar zijn (zo dienen ze hier ook als geld). Maar het originele bordspel is zo leuk, ook voor twee spelers, dat mij ten sterkste de vraag bekruipt waarom in hemelsnaam dit kaartspel op de markt gezet is (zoals zo vaak met vervolgdelen op (bord)spellen). Het lijkt wel of Ravensburger hier een slaatje uit wil slaan, en ze hebben daarbij nog haast ook, want op de achterzijde van de speelkaarten wordt -heel slordig- de Duitse titel van het spel, San Juan, gebruikt. Voor wie niets van zijn grote broer wil weten, niemand dus lijkt me, is dit een leuk spel.