De Spellenhoek

Auteur: Friedeman Friese, Uitgever: 2F Spiele (http://www.2f%20-spiele.de/), Aantal spelers: 2 tot 6, Leeftijd: Vanaf 12 jaar

Liefhebbers van dit spel houden ook van

[ Wie zijn wij? :::

| Hoogspanning ** ** uitgever: 2F Spiele (http://www.2f%20-spiele.de/) auteur: Friedeman Friese Aantal spelers: 2 tot 6 leeftijd: Vanaf 12 jaar Speelduur: circa 120 minuten

Recensie Frank / Leonie (juni 2010)

De Spellenhoek bedankt 999 Games voor het ter beschikking stellen van een recensie-exemplaar! :::

| ::: {align="left"}

{width="218" height="300"}

|

De beoordeling (kies een onderwerp)Bekoringsfaktor Handleiding/material en * Beginners? {width="15" height="14"} Ge vorderden?* Spelplezier Korte Termijn {width="15" height="14"} Spelplezier Lange Termijn Strategie/Gelu k TOTAAL

Ga naar dit spel op Spellink.nl :::

Bestel Hoogspanning nu op Bol.com

Elke speler vertegenwoordigt een concern, dat door middel van Krachtcentrales stroom produceert en door aansluiting van een stroomnet steden verzorgt. Tijdens het spel worden er Krachtcentrales geveild en koopt men grondstoffen ten behoeve van stroomproductie. Gelijktijdig moet men er op letten dat het uitbouwen van het stroomnetwerk gestaag voortgaat, om een toenemend aantal steden van stroom te kunnen voorzien.

Funkenschlag is er nu ook in het Nederlands, dankzij 999 Games die het als Hoogspanning op de markt hebben gebracht. Deze recensie is een aangepaste versie van de recensie voor Funkenschlag. Hoogspanning is namelijk anders wat vormgeving van de doos betreft én er is een extra speciaal transformatorstation bijgekomen. Verderop in de recensie volgt hier meer informatie over.  In Hoogspanning is het belangrijkste onderdeel de Elektriciteitscentrales, die in het begin van elke ronde via een origineel systeem geveild worden aan de spelers (max. één per speler**, fase 2**) en waarvan de spelers er nooit meer dan drie tegelijkertijd mogen bezitten :

Hierboven staat bijv. een Elektriciteitscentrale met waarde 8. Elke Elektriciteitscentrale heeft een verschillende waarde, te beginnen met waarde 3. De waarde 8 van deze Elektriciteitscentrale wil in dit geval zeggen dat de minimumprijs bij de veiling 8 Elektro (de gebruikte munteenheid) is. Aan de onderzijde van de 8-kaart staan drie stapels steenkolen afgebeeld, met daarna een pijl in de richting van een huis met een 2 erin. Dit wil zeggen dat deze Elektriciteitscentrale een Steenkoolcentrale is. Deze Steenkoolcentrale kan maximaal het dubbele aan steenkoolblokjes, dat is dus 6 blokjes, opslaan. Wanneer men drie Steenkoolblokjes vanuit deze centrale inlevert, dan kan men 2 steden van stroom voorzien in deze ronde.

Nadat iedereen in de eerste ronde zijn eerste Elektriciteitscentrale heeft gekocht (en in de tweede ronde de tweede, de derde ronde de derde en in de volgende ronden eventueel een Elektriciteitscentrale die één van de drie oude vervangt) gaat men brandstoffen kopen (fase 3). Er zijn vier brandstoffen in het spel: steenkolen, olie, vuilnis en uranium. Grofweg kan gezegd worden dat steenkolen meestal het goedkoopst is en olie, vuilnis en uranium in oplopende volgorde steeds duurder, doch daarbij geldt wel één maar: bij hoge vraag van een brandstof wordt de betreffende brandstof duurder en bij lage vraag goedkoper. Dit laatste geschiedt via een brandstoffentabel , aan de rand van het speelbord, waarop de brandstoffen klaarliggen. Na elke ronde wordt deze tabel bijgevuld, en als er dus een brandstof blijft liggen dan wordt dezelfde, erbij gelegde, brandstof goedkoper. Leuk verzonnen ! Ook kan het heel handig zijn om iets meer te kopen dan je nodig hebt, alleen al om een medespeler de brandstoffen duurder te moeten laten inkopen.

Daarna komt de Bouwfase (fase 4), waarin men in één of meerdere steden een huisje in de eigen kleur mag neerzetten op het speelbord. Daarbij moet ik allereerst even verder stilstaan bij dit speelbord: het heeft twee zijden, aan de ene kant staat een kaart van de Verenigde Staten, aan de andere kant een kaart van Duitsland. Elke kaart is in 6 regio´s onderverdeeld, alleen van belang voor het aantal spelers, want naar gelang er minder spelers zijn doen er minder regio´s mee in het spel. Op elke kaart staat een veelheid aan steden. Elke stad heeft drie plaatsjes waarop een huisje gezet kan worden: één plaatsje met waarde 10, één met waarde 15 en één met waarde 20. Tussen de steden lopen verbindingen, in de vorm van stroomkabels. Een verbinding heeft een waarde, bijv 0, 9 of 18.

Wanneer een speler nog geen huisjes op de kaart heeft, dan mag hij kiezen in welke stad hij zijn eerste huisje bouwt. In het eerste deel van het spel mag er maar één huis in elke stad staan, en wel op het vakje met waarde 10. Het bouwen van een dergelijk huisje kost dan ook 10 Elektro. Elk volgend huisje dat gebouwd wordt moet aansluiten op het eigen netwerk van huisjes. Zo kan men bijv. drie huisjes plaatsen in de drie steden Passau, Regensburg en München tegen betaling van 10 (Passau)

  • 12 (Verbinding tussen Passau en Regensburg) + 10 (Regensburg) + 10 (Verbinding tussen Regensburg en München) + 10 (München) = 52 Elektro. Zodra één speler zeven huizen op de kaart heeft staan begint het tweede deel van het spel, dit betekent dat er nu twee huizen (van verschillende kleuren) in één stad mogen staan (het tweede huis kost dan wel 15 Elektro!). Het derde deel begint zodra in de stapel Elektriciteitscentrales de kaart Fase 3 te voorschijn komt: nu mogen er drie huizen in één stad gebouwd worden, waarbij het derde huis maar liefst 20 Elektro kost.

Daarna volgt fase 5, de fase van Energie leveren, geld verdienen en de volgende ronde voorbereiden, waarin de spelers een aantal van hun steden (d.w.z. de steden waarin hun huisjes staan) aansluiten op stroom. Wanneer men in het geval van de eerder getoonde 8-Electriciteitscentrale drie steenkolenblokjes afneemt (zo men die heeft) en aflegt in de algemene voorraad, dan kan men 2 van zijn steden op de kaart van stroom voorzien. Heeft men nog één of twee Centrales dan kan men ook daar brandstoffen afleggen om nog meer steden van stroom te voorzien. Elke stad die men van stroom weet te voorzien levert geld op en dus krijgt men meer geld naarmate men meer steden van stroom weet te voorzien. Daarna worden de brandstoffen in de brandstoftabel weer aangevuld volgens een schema dat achterop de handleiding staat.

Tot slot volgt, of start, fase 1, waarin de spelervolgorde bepaalt wordt. Nummer 1 is degene die het meeste aantal steden van stroom heeft voorzien, en bij gelijkspel is het de speler wiens laagste Elektriciteitscentrale de hoogste waarde heeft. De andere volgen conform dit systeem.

Buiten de fases om is er nog een speciale spelsituatie. Dit gebeurt zodra het transformatorstation getrokken wordt (met nummer 10 erop). Onafhankelijk in welke fase van het spel gebeurt, op het moment van trekken vindt er een extra veiling plaats. Er kan alleen op het transformatorstation geboden worden, met een minimumbod van 10 Elektro. Na de veiling wordt er een nieuwe centrale van de gedekte stapel getrokken en in de markt gelegd. De speler die het transformatorstation gekocht heeft, voegt deze toe aan één van zijn elektriciteitscentrales. Met dezelfde hoeveelheid brandstof kan deze centrale één extra stad van energie voorzien. Mocht deze centrale uit het spel verdwijnen door bijv. het kopen van een vierde centrale, dan verdwijnt ook het transformatorstation.

Leuk is dat de startspelervolgorde wordt gehanteerd in fase 2, het veilen van Elektriciteitscentrales, maar dat deze startspelervolgorde precies wordt omgekeerd in fase 3, brandstoffen inkopen, en fase 4, bouwen: in het laatste geval start de speler die achteraan staat in de volgorde (m.a.w. de speler die de minste steden van stroom heeft voorzien), daarna de speler die daar net voor staat.

Zodra een speler zeventien huizen heeft geplaatst (dus 17 steden heeft aangesloten op zijn netwerk) eindigt het spel, maar de huidige ronde wordt nog wel uitgespeeld. Winnaar is degene die in deze laatste ronde de meeste van zijn steden van stroom kan voorzien (en dit hoeft dus niet persé de speler die zijn 17e stad aangesloten heeft op het netwerk te zijn!).

**[]BEKORING: 5 **De Nederlandse versie van Funkenschlag, Hoogspanning heeft nu een naam en uiterlijk die duidelijk(er) maken waar het spel overgaat dan Funkenschlag. Mooi getekend met frisse kleuren. Het spelbord is niet veranderd.

**[]SPELMATERIAAL: 5 **Het spelbord is werkelijk mooi te noemen, met een aansprekende tekenstijl. Er is sprake van een dubbelzijdig spelbord, een dik pluspunt. De kleuren van de regio's zijn wat moeilijk van elkaar te onderscheiden. Extra materialen om aan te geven waar de grenzen eventueel afgesloten zijn zou handig zijn.  De handleiding kent 8 pagina's en is nu in kleur. Het blijft geen eenvoudig spel, maar uiteindelijk valt alles toch nog op zijn plaats. De houten speelstukken zijn mooi en, het zijn er veel. De kleuren van de speelstukken zijn goed van elkaar te onderscheiden. Het speelgeld is helaas niet bijzonder.

[]BEGINNERS?: 4 Hoogspanning kent een zodanige tactische gelaagdheid dat er enkele potjes nodig zijn om tot een mogelijke "winning strategy" te komen. Geen licht spel dus, maar met een goede uitleg kan een beginner toch al aardig meedoen.

[]GEVORDERDEN?: 5 Dit spel is smullen voor gevorderden, met name door het strakke geldmanagement wat er nodig is. Soms kom je luttele stuivers te kort om de noodzakelijke goederen, elektriciteitscentrales of huizen te kopen en loop je een kans op de overwinning mis. Het geld wordt dus vaak geteld in dit spel en zal snel slijten.

SPELPLEZIER KORTE TERMIJN[]: 4 Hoogspanning zal even post moeten vatten voor wat betreft de tactische en strategische mogelijkheden, en zal dus in eerste instantie, mede door de lange Speelduur:, matig bekoren.

**[]SPELPLEZIER LANGE TERMIJN: 5 **Maar op lange termijn zijn er zoveel leuke aspecten aan dit spel dat het toch leuk wordt en blijft. Het veilinggedeelte is bijna al een spel op zich, maar ook op de goederenmarkt en het spelbord kun je je lekker uitleven en zelfs de anderen behoorlijk zieken.

[]STRATEGIE/GELUK: 5 Toegegeven, je moet een beetje geluk hebben met wat je toekomt op de goederen- en centralemarkt, maar uiteindelijk hangt het geluk toch af van je verrichtingen in eerdere fasen..

**[]Mijn cijfer = 5

Eindcijfer = 5 **Hoogspanning is een sterk strategisch spel, en is beslist de moeite waard voor de rechtgeaarde spellenspeler. Het spel lijkt ingewikkelder dan het is, en dat maakt het -mede gezien de vrij lange Speelduur:- minder geschikt voor beginnende of oppervlakkige spellenspelers. Er zijn belangrijke afwegingen te maken, iedere keer weer. Het is een zeer mooi, avondvullend spel.

::: {.aside}